Πολιτικη Απορρητου


 


Εισαγωγή
Εμείς στο ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SIFISKOURAKIS.GRέχουμε δεσμευτεί να σεβόμαστε το ηλεκτρονικό απόρρητο και να αναγνωρίζουμε την ανάγκη για κατάλληλη προστασία και διαχείριση  των προσωπικών αναγνωρίσιμων πληροφοριών  («Προσωπικά Δεδομένα») που μοιράζεστε μαζί μας.

Το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SIFISKOURAKIS.GR καθιέρωσε αυτήν την πολιτική για το ηλεκτρονικό απόρρητο ώστε να μπορείτε να κατανοείτε τη φροντίδα με την οποία σκοπεύουμε να διαχειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σας.
Προσωπικά στοιχεία: κάθε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, ένα πρώτο και το τελευταίο όνομα, ένα σπίτι ή άλλη φυσική διεύθυνση και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας, στην εργασία ή στο σπίτι. Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας χωρίς να μας λέτε ή να αποκαλύψετε προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό σας. Εάν επιλέξετε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία στο web, μπορούμε να μεταβιβάσουμε αυτά τα στοιχεία μέσω του «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SIFISKOURAKIS.GR». σε αντίστοιχα site μέλη του «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SIFISKOURAKIS.GR..»

Το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SIFISKOURAKIS.GR προσπαθεί να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους στην Ελλάδα,  που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας. Αν και οι νομικές απαιτήσεις ενδέχεται να διαφέρουν από την λογική προστασίας μας, το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SIFISKOURAKIS.GR σκοπεύει να συμμορφώνεται με τις αρχές που διατυπώνονται σε αυτή την Online Πολιτική Απορρήτου. Με άλλα λόγια, στόχος μας είναι να παρέχουμε προστασία για τα προσωπικά σας στοιχεία ανεξάρτητα από το πού έχει γίνει η συλλογή προσωπικών πληροφοριών, μεταβίβαση ή διατήρηση.

Τα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης.

Ορισμένες από τις σελίδες μας στο web χρησιμοποιούν "cookies" και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης. για την αναγνώριση των χρηστών/επισκεπτών τους καθώς και για την βελτιωμένη λειτουργία της ιστοσελίδας (π.χ. παρουσίαση άρθρων, newsletters).

Ένα "cookie" είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το Web site. Ορισμένα cookies και άλλες τεχνολογίες μπορεί να χρησιμεύουν στην ανάκτηση προσωπικών στοιχείων που έχουν γίνει από ένα χρήστη του web. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν να ελέγχετε τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσο ή όχι να τα αποδεχθείτε και πώς να τα αφαιρέσετε.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης για να σας ενημερώνουν όταν λαμβάνετε ένα cookie, ή μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας, αλλά σας παρακαλούμε να σημειώσετε ότι αν επιλέξετε να διαγράψετε τα cookies ή να τα εμποδίσετε, θα χρειαστεί να εισαγάγετε ξανά την αρχική σας ταυτότητα,  χρήστη και κωδικό, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της τοποθεσίας Web.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;
Μπορεί να καταγράφουν στοιχεία όπως τα ονόματα τομέα Internet και υποδοχής,  Πρωτοκόλλου Internet (IP), λογισμικό προγράμματος περιήγησης και οι τύποι λειτουργικού συστήματος, μοτίβα συνεχούς ροής κλικ, και οι ημερομηνίες και ώρες που κάνατε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας  Η χρήση των cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης μας επιτρέπει να βελτιώνουμε την τοποθεσία μας και την εμπειρία σας στο Web. Μπορούμε επίσης να αναλύσουμε πληροφορίες που δεν περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία και για τις τάσεις και τις στατιστικές.
Για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας, έχουμε υιοθετήσει τις ακόλουθες αρχές:
Οι χρήστες/επισκέπτες του ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ sifiskourakis.gr μπορούν να αρνηθούν την παροχή της σχετικής συναίνεσης στο εμφανιζόμενο μήνυμα κατά την είσοδό τους στην ιστοσελίδα www sifiskourakis.gr  ώστε να μην είναι δυνατή η  χρήση των cookies. 
Για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας, έχουμε υιοθετήσει τις ακόλουθες αρχές:

  • Ειδοποίηση
  • Επιλογή
  • Ασφάλεια
  • Πρόσβαση / Ακρίβεια


Ειδοποίηση
Όταν το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SIFISKOURAKIS.GR συλλέγει προσωπικά στοιχεία στο web, σκοπεύουμε να δημοσιεύουμε μια δήλωση σκοπού που επεξηγεί γιατί θα συλλεγούν προσωπικά στοιχεία και αν σκοπεύουμε να θέσουμε αυτά τα προσωπικά στοιχεία εκτός από την ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SIFISKOURAKIS.GR ή τους συνεργάτες της  Το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SIFISKOURAKIS.GR. δεν σκοπεύει να μεταβιβάσει προσωπικά στοιχεία χωρίς τη συγκατάθεσή σας σε τρίτους, οι οποίοι δεν δεσμεύονται να ενεργούν εκ μέρους του ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SIFISKOURAKIS.GR.. ή/και για λογαριασμό του, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο τέτοια μεταφορά.

Επιλογή
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα πρέπει ή όχι να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες στο ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SIFISKOURAKIS.GR. Η ενημέρωση την οποία σκοπεύουμε να παρέχουμε όπου το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SIFISKOURAKIS.GR συλλέγει προσωπικά στοιχεία στο web πρέπει να σας βοηθήσει να κάνετε αυτή την επιλογή. Εάν επιλέξετε να μην παρέχετε τα προσωπικά στοιχεία που ζητάμε, μπορείτε να επισκεφθείτε τις περισσότερες από τις ιστοσελίδες, αλλά ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές, που ενέχουν αλληλεπίδραση μαζί σας.
Εάν επιλέξετε να έχουν σχέση με το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SIFISKOURAKIS.GR, όπως μια συμβατική ή άλλη επαγγελματική σχέση ή συνεργασία, θα συνεχίσουμε ασφαλώς να επικοινωνούμε μαζί σας, σε σχέση με αυτήν την επαγγελματική σχέση.

Ασφάλεια
Όπου τα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν  εντός  του ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SIFISKOURAKIS.GR ή για λογαριασμό του, σκοπεύουμε να προβαίνουμε σε εύλογες και κατάλληλες ενέργειες για να προστατεύουμε τα προσωπικά στοιχεία που έχετε μοιραστεί μαζί μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη.

Πρόσβαση / Ακρίβεια
Στο βαθμό που μας παρέχετε προσωπικά στοιχεία, το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SIFISKOURAKIS.GR επιθυμεί να διατηρεί ακριβή προσωπικά στοιχεία. Όπου συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία από εσάς στο web, στόχος μας είναι να παρέχουμε έναν τρόπο επικοινωνίας.
Στο ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SIFISKOURAKIS.GR θα χρειαστεί να ενημερώσετε ή να διορθώσετε αυτά τα στοιχεία. Εάν για οποιοδήποτε λόγο αυτός ο τρόπος δεν είναι διαθέσιμος ή απρόσιτος, μπορείτε να στείλετε ενημερώσεις ή διορθώσεις για τα προσωπικά σας στοιχεία προς το infio@sifiskourakis.gr και εμείς θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες να ενσωματώσουμε τις αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία που έχουμε στην κατοχή μας το συντομότερο δυνατό.

Υπηρεσίες Τρίτων
Τρίτοι παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ sifiskourakis.gr στο λογαριασμό του ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SIFISKOURAKIS.GR. Το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SIFISKOURAKIS.GR μπορεί να παρέχει πληροφορίες, όπως προσωπικά στοιχεία, ή ότι το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SIFISKOURAKIS.GR, συλλέγει στο web, σε συνεργάτες του, για να βοηθήσει στην παροχή ενημέρωσης προς εσάς
Το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SIFISKOURAKIS.GR.. θα λάβει τα δέοντα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι εν λόγω συνεργάτες θα προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που έχετε δώσει στο λογαριασμό σας.
Το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SIFISKOURAKIS.GR δεν σκοπεύει να μεταβιβάσει προσωπικά στοιχεία χωρίς τη συγκατάθεσή σας σε τρίτους, οι οποίοι δεν δεσμεύονται να ενεργούν για  λογαριασμό του ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SIFISKOURAKIS.GR, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο τέτοια μεταφορά.

Παιδική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Ιστοσελίδα SIFISKOURAKIS.GR δεν είναι δομημένη για να προσελκύει τα παιδιά. Συνεπώς, δεν έχουμε την πρόθεση να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες από κανέναν ο οποίος γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 13 ετών.

Δέσμευση
Αν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με την on-line Πολιτική Απορρήτου μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο infio@sifiskourakis.gr. Αν και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την τελειότητα της ιδιωτικής ζωής, θα αντιμετωπίσουμε κάθε θέμα στο καλύτερο των δυνατοτήτων μας, όσο το δυνατόν συντομότερα.

Η συγκατάθεσή σας
Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε με τους όρους της Πολιτικής μας Ηλεκτρονικού Απορρήτου και την επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω καθώς και αυτούς που επεξηγούνται όπου το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SIFISKOURAKIS.GR συλλέγει προσωπικά στοιχεία στο web. Σε περίπτωση που αλλάξουμε την πολιτική απορρήτου, σκοπεύουμε να προβούμε σε κάθε εύλογη ενέργεια για να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι αλλαγές έτυχαν της προσοχής σας, δημοσιεύοντας όλες τις αλλαγές σε περίοπτο σημείο στην ιστοσελίδα μας για εύλογο χρονικό διάστημα.