Προστασια Προσωπικων Δεδομενων


 


Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του www.sifiskourakis.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Σε κάθε περίπτωση  το ΔΙΑΛΓΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΦΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση.
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας οφείλουν να διαβάσουν με προσοχή τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών και σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλουν να μην προβούν στη χρήση αυτών.
Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το www.sifiskourakis.gr είναι τα ακόλουθα:

Ενημερωτικά δελτία - Newsletters

Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του www.sifiskourakis.gr ζητούνται τα εξής στοιχεία: e-mail, Όνομα, Επώνυμο, Φορέας, Πόλη, Διεύθυνση, ΤΚ, Χώρα, Νομός, Τηλέφωνο, website, σχόλιο χρήστη Ο παραλήπτης των ενημερωτικών δελτίων (Newsletters) μπορεί να διαγραφεί από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αρκεί να αποστείλει μήνυμα από το e-mail εγγραφής με το ονοματεπώνυμο του και σαν θέμα τη λέξη ΔΙΑΓΡΑΦΗ. Το www.sifiskourakis.grμπορεί να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

Τα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης.

Ορισμένες από τις σελίδες μας στο web χρησιμοποιούν "cookies" και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης. για την αναγνώριση των χρηστών/επισκεπτών τους καθώς και για την βελτιωμένη λειτουργία της ιστοσελίδας (π.χ. παρουσίαση άρθρων, newsletters).

Ένα "cookie" είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το Web site. Ορισμένα cookies και άλλες τεχνολογίες μπορεί να χρησιμεύουν στην ανάκτηση προσωπικών στοιχείων που έχουν γίνει από ένα χρήστη του web. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν να ελέγχετε τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσο ή όχι να τα αποδεχθείτε και πώς να τα αφαιρέσετε.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης για να σας ενημερώνουν όταν λαμβάνετε ένα cookie, ή μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας, αλλά σας παρακαλούμε να σημειώσετε ότι αν επιλέξετε να διαγράψετε τα cookies ή να τα εμποδίσετε, θα χρειαστεί να εισαγάγετε ξανά την αρχική σας ταυτότητα,  χρήστη και κωδικό, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της τοποθεσίας Web.
Τι πληροφορίες συλλέγουμε;
Μπορεί να καταγράφουν στοιχεία όπως τα ονόματα τομέα Internet και υποδοχής,  Πρωτοκόλλου Internet (IP), λογισμικό προγράμματος περιήγησης και οι τύποι λειτουργικού συστήματος, μοτίβα συνεχούς ροής κλικ, και οι ημερομηνίες και ώρες που κάνατε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας  Η χρήση των cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης μας επιτρέπει να βελτιώνουμε την τοποθεσία μας και την εμπειρία σας στο Web. Μπορούμε επίσης να αναλύσουμε πληροφορίες που δεν περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία και για τις τάσεις και τις στατιστικές.

Για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας, έχουμε υιοθετήσει τις ακόλουθες αρχές:

Οι χρήστες/επισκέπτες του www.sifiskourakis.gr μπορούν να αρνηθούν την παροχή της σχετικής συναίνεσης στο εμφανιζόμενο μήνυμα κατά την είσοδό τους στην ιστοσελίδα www.sifiskourakis.gr ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση των cookies. 
H μη αποδοχή αυτών των cookies, είναι δυνατόν να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργικότητα του www.sifiskourakis.gr.

Links to other sites ("Δεσμοί") 

Το WWW.SIFISKOURAKIS.GR περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το WWW.SIFISKOURAKIS.GR για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο WWW.SIFISKOURAKIS.GR αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων
Η  www.sifiskourakis.gr διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, για: (α) όσο χρόνο διαρκεί η χρήση της επιλεγείσας υπηρεσίας ή/και μέχρι να λάβουμε αίτημα διαγραφής τους από εσάς  (β) όσο χρονικό διάστημα απαιτείται εκ της νομοθεσίας.
Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η www.sifiskourakis.gr και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν φορείς, χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
Επικοινωνία - Δικαιώματα υποκειμένων
Σας ενημερώνουμε ότι για όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, οποτεδήποτε, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας ή/και αντίρρησης, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην www.sifiskourakis.gr ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sifiskourakis.gr
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η www.sifiskourakis.gr θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς  ή μέσω e-mail για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
Ειδικότερα για την ανάκληση συγκατάθεσης χρήσης της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης αρκεί να αποστείλει μήνυμα από το e-mail εγγραφής με το ονοματεπώνυμο σας και σαν θέμα τη λέξη ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Διαβίβαση σε Τρίτους
Τρίτοι παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για www.sifiskourakis.gr  στο λογαριασμό της www.sifiskourakis.gr. Η www.sifiskourakis.gr μπορεί να παρέχει πληροφορίες, όπως προσωπικά στοιχεία, ή ότι  η www.sifiskourakis.gr συλλέγει στο web, σε συνεργάτες σας, για να βοηθήσει στην παροχή ενημέρωσης προς εσάς
Η www.sifiskourakis.gr θα λάβει τα δέοντα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι εν λόγω συνεργάτες θα προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που έχετε δώσει στο λογαριασμό σας.
Η www.sifiskourakis.gr δεν σκοπεύει να μεταβιβάσει προσωπικά στοιχεία χωρίς τη συγκατάθεσή σας σε τρίτους, οι οποίοι δεν δεσμεύονται να ενεργούν για  λογαριασμό της www.sifiskourakis.gr, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο τέτοια μεταφορά.
Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Το WWW.SIFISKOURAKIS.GR διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου και σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Το WWW.SIFISKOURAKIS.GR είναι δυνατόν να επεξεργάζεται, ανωνυμοποιημένα, τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων πληροφοριών του.